DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,


Her yıl düzenlenmekte olan kongreler ve sempozyumlar göstermektedir ki, meme kanserinin tanısında, tedavisinde ve takiplerinde sürekli güncellemeler yapmak gerekmektedir.


Meme kanserinin artık tek tip bir hastalık olmadığını biliyoruz. Böyle bir hastalıkta, kişiye özel yaklaşımların gerekliliği konusunda tartışmak, yapılmakta olanları ve yapılması gerekenleri değerlendirmek ve bilgilerimizi tazelemek için bu yıl 16. sini gerçekleştirmek üzere, 13-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlemekte olduğumuz Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2024’e hepinizi davet etmekten onur duyarız.


Bu toplantıda, 2024‘ün ilk günlerinde, bir önceki yılın gelişmeleri eşliğinde meme kanseri tüm yönleriyle irdelenecektir. Risk faktörleri, prognostik ve prediktif faktörler, radyolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışılacağı konuların yanı sıra, hızla gelişmekte olan görüntüleme ve onkoplastik cerrahi konusunda da oturumlar düzenlenecektir. Olgu tartışmaları eşliğinde yenilikler tartışılacaktır.


Meme kanserinin değişen yüzünü birlikte tartışmak için hepinizi, Radisson Blu Hotel, Şişli İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu güzel toplantıya bekliyoruz.Düzenleme kurulu adına,
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel , Prof. Dr. Gökhan Demir


SEMPOZYUM BAŞKANLARI

 • Nil Molinas Mandel
 • Gökhan Demir

ONURSAL BAŞKAN

 • Hilal Ünal

2023 SAN ANTONIO MEME KANSERİ ÖZET TOPLANTISI BAŞKANLARI

 • Nil Molinas Mandel
 • Başak Oyan Uluç

MEME RADYOLOJİSİ KURSU BAŞKANLARI

 • Gül Esen İçten
 • Levent Çelik

ONKOPLASTİK CERRAHİ OTURUM BAŞKANLARI

 • Akın Yücel
 • Burcu Celet Özden

DÜZENLEME KURULU

 • Akın Yücel
 • Başak Oyan Uluç
 • Burcu Çelet Özden
 • Cihan Uras
 • Erkin Arıbal
 • Gökhan Demir
 • Gül Esen İçten
 • Haluk Onat
 • Levent Çelik
 • Nil Molinas Mandel
 • Nuran Beşe
 • Şükrü Yazar

PROGRAM


13 OCAK 2024 CUMARTESİ

08:00 - 08:45 KAYIT VE KAHVALTI

SALON A


SALON B - RADYOLOJİ


SALON C - PLASTİK CERRAHİ

08:45 - 09:00 AÇILIŞ:
Nil Molinas Mandel, Gökhan Demir, Başak Oyan Uluç, Gül Esen İçten
09:00 - 09:20 Açılış Konuşması
Onursal Başkan: Hilal Ünal
09:20 - 16:00 2023 SAN ANTONIO MEME KANSERİ ÖZET TOPLANTISI
09:20 - 11:00 1. OTURUM
Moderatörler: Handan Onur Topuzlu, Necati Özen
09:20 - 11:00 1. OTURUM
Moderatörler: Yiğit Tiftikçioğlu, Billur Sezgin
09:20 - 09:40 Cerrahi
Cihan Uras
09:20 - 09:35 Minimal invazif yöntemler ile mastektomi uygulamaları
Mustafa Tükenmez
09:40 - 10:00 Radyoterapi
Nuran Beşe
09:35 - 09:50 Plastik cerrahi muayenehanesinde USG’nun yeri var mı? Proaktif implant sağaltımında USG’dan nasıl faydalanabiliriz?
Cem Yılmaz
10:00 - 10:20 Risk faktörleri, meme kanseri biyolojisi, prevansiyon
Yasemin Kemal
09:50 - 10:20 Meme koruyucu olgularda plastik cerrahın yeri; level 2 ve 3 onkoplastik uygulamalar

Terapötik Redüksiyon Erol Kozanoğlu

Meme Rekonstruksiyonunda Göğüs Duvarı Kaynaklı Perforator Flepler Semih Bağhaki
10:20 - 10:40 Yaşam Kalitesi, Yan Etkilerin Tedavisi, Tedavi Sonrası Yaşam, Takip
Özlem Sönmez
10:20 - 10:35 Mikrolenfatik cerrahi ile lenfödem tedavisi. Başlarken nelere dikkat etmeliyiz?
Anıl Demiröz
10:40 - 11:00 Tartışma / Sorular Tartışma / Sorular
11:00 - 11:15 KAHVE MOLASI
11:15 - 12:30 2. OTURUM
Moderatörler: Haluk Onat, Erdem Göker
11:15 - 12:30 1. OTURUM
Günlük pratiğimiz: Nasıl yapalım?
Moderatör: Gül Esen İçten
11:15 - 12:30 2. OTURUM
Moderatörler: Şükrü Yazar, Buse Çapkınoğlu
11:15 - 11:35 Erken Evre Hormon Reseptörü pozitif meme kanseri
Başak Oyan Uluç
11:15 - 11:35 Tomosentez: Kime ve nasıl uygulayalım?
Seva Musayeva
11:15 - 11:40 Smooth/nanoyüzey implantlarla meme onarımı.

Mümkündür - Bülent Saçak

Değildir - Yiğit Tiftikçioğlu

Tartışma / Sorular
11:35 - 11:55 Erken evre HER2+ meme kanseri
Mutlu Doğan
11:35 - 11:55 Kontrastlı mamografi: Rutine girmeli mi? Kime uygulanmalı
Şebnem Örgüç
11:40 - 12:05 Prepektoral meme onarımı.

ADM/mesh ile - Uğur Anıl Bingöl

ADM/mesh olmadan - Selahattin Özmen

Tartışma / Sorular
11:55 - 12:15 Erken Evre Üçlü negatif meme kanseri
Arzu Oğuz
11:55 - 12:15 Elastografi: Rutine girmeli mi? Kime ve nasıl uygulanmalı?
Yasemin Kayadibi
12:05 - 12:30 Meme onarımında lipofilling.

Tamamlayıcı bir uygulama olarak kullanımı
Sinem Eroğlu

Sadece lipofilling ile onarım/explant sonrası volüm replasmanı
Erdem Güven
12:15 - 12:30 Tartışma / Sorular 12:15 - 12:30 Tartışma / Sorular Tartışma / Sorular
12:30 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU - LILLY
Moderatör: Nil Molinas Mandel

Yüksek Riskli Erken Evre Meme Kanseri Tedavisinde Abemasiklib

İrfan Çiçin

12:30 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU - FUJİ FİLM
Moderatör: Ayşenur Oktay Alfatlı

Mamografi ve tomosentezde yapay zekanın kullanımı

Levent Çelik

13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 3. OTURUM
Moderatörler: Gökhan Demir, İdris Yücel
14:00 - 15:30 2. OTURUM
Riskli Olgular, Riskli Lezyonlar
Moderatör: Nermin Tunçbilek
14:00 - 16:00 3. OTURUM
Moderatörler: Akın Yücel, Sinem Eroğlu
14:00 - 14:20 Metastatik Hormon Reseptörü pozitif meme kanseri
Umut Demirci
14:00 - 14:20 Yüksek riskli lezyonlar: Nasıl takip edelim
Ayşenur Oktay Alfatlı
Eş zamanlı onarım sonrası radyoterapi.
14:20 - 14:40 Metastatik HER2+ meme kanseri
Gül Başaran
14:20 - 14:40 Riski artmış kadınların takibi
Erkin Arıbal
14:00 - 14:15 Expander/İmplant ile onarım sonrası RT
Serhan Tuncer
14:40 - 15:00 Metastatik HER2+ low ve Her2-meme kanseri
Yeşim Eralp
14:40 - 15:00 İşaretlemede zorluklar ve multidisipliner yaklaşımın önemi
Ayşegül Gemici
14:15 - 14:30 Flep ile onarım sonrası RT
Zeynep Akdeniz
15:00 - 15:20 Metastatik Üçlü negatif meme kanseri
Meral Günaldı
15:20 - 15:30 Tartışma / Sorular Zor vakalarda eş zamanlı onarım.
15:20 - 15:30 Tartışma / Sorular 14:30 - 14:40 Geçmiş RT öyküsü olan olgularda onarım
Burcu Ç. Özden
15:30 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU GENEKOR
Erken Evre Meme Kanserli Hastalarda Tedavi Yaklaşımları- Vakalarla Oncotype Dx

Sercan Aksoy
14:40 - 14:50 Obez hasta, ptotik memede onarım
Şükrü Yazar
14:50 - 15:00 Augmentasyon mamaplastili olguda onarım
Işıl Akgün Demir
15:00 - 15:10 Redüksiyon mamaplastili olguda onarım
Billur Sezgin
İmplant ile onarım sonrası revizyon
15:10 - 15:25 Akut komplikasyon yönetimi
Sevgi Kurt
15:25 - 15:40 Onarımından memnun olmayan hastanın yönetimi
Mehmet Bayramiçli
Tartışma / Sorular
16:00 - 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 - 18:45 ORTAK PANEL
Moderatörler: Abut Kebudi, Nilüfer Güler, Yasemin Bölükbaşı
15:30 – 16:45 3. OTURUM
Zorlandığımız konular
Moderatör: Halit Yılmaz
16:30 - 18:30
4. OTURUM
Moderatörler: Serhan Tuncer, Burcu Çelet Özden

En İyi Olgu/ Sonuç (Best Case Best Save) Yarışması (6'+4')


S-01 Baver Acaban Latissimus dorsi flebi ile geç onarım olgusu

S-02 Kenan Çetin Latissimus dorsi flebi ve implant ile eş zamanlı onarım olgusu

S-03 Berrak Karatan Granülomatöz Mastit Sonrası Meme Rekonstüksiyonu, Olgu Sunumu

S-04 Nihan Turhan Hiperbarik oksijen tedavisi refrakter idiyopatik granulomatöz mastit için destekleyici bir tedavi yöntemi olabilir mi?

S-05 Ömercan Yağız Öksüz İmplant kaybı sonrası DIEP flep ile onarım salvajı; Alıcı saha ve donör alanda estetik görünümü iyileştirme için ipuçları

S-06 Işıl Akgün Demir Filloid tümör olgusunda eş zamanlı rekonstrüksiyon. İncelmiş ve genişlemiş deri varlığında implant ile güvenli onarım için ipuçları

S-07 Vefa Veliyeva Deri küçültücü mastektomide farklı yaklaşımlar. Nac'ın pediküllü ya da greft olarak transferi

S-08 Sabri Öztürk Eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu olgusunda metilen mavisi enjeksiyonuna bağlı nekroz

S-09 Anıl Demiröz Mastektomi Sonrası Kolda Lenfödem Tedavisi İçin Geç Dönem Meme Onarımı ile Eş Zamanlı İnguinal Vaskülarize Lenf Nodu Transferi

S-10 Mine Şimşek Meme kanseri ameliyatı sonrası erken dönemde gelişen aksiller web sendromuna fizyoterapi yaklaşımı: Olgu sunumu

S-11 Emir Çapkınoğlu Tek taraflı tek aşamalı kas altı meşsiz meme rekonstrüksiyonu tekniğimiz ve vaka Sunumu

S-12 Günay Ahmadova One stage breast reconstruction using the inferior dermal flap

S-13 Osman Sevindik Opere meme karsinomlu olguda gelişen sekonder malignite, olgu sunumu


Ödüllü olgu sunumu yarışması MİM Grup sponsorluğunda
16:30 - 17:30 Münazara oturumu:

Aksillayı evrelemek artık gereksizdir.
Hasan Karanlık

Aksillayı evrelemek halen gereklidir.
Güldeniz Karadeniz
15:30 - 15:50 Aksillanın değerlendirilmesi
Onur Buğdaycı
17:00 - 17:15 Polijenik risk skoru nedir, nasıl kullanılır?
Ahmet Yeşilyurt
15:50 - 16:10 Tedaviye Yanıtın değerlendirilmesinde güçlükler
Pınar Balcı
17:15 - 17:30 LN+ premenopozal meme kanseri hastaları mutlaka kemoterapi almalı mı?
Sema Sezgin
16:10 - 16:30 İmplantlar ve komplikasyonlar
Levent Çelik
17:30 - 17:45 Neoadjuvan tedavi sonrası memeye ve aksillaya yaklaşım
Sibel Özkan Gürdal
16:30 - 16:45 Akıllı İlaç Kullanımı
Didem Tunalı
17:45 - 18:00 Neoadjuvan tedavi sonrasında adjuvan tedavi yaklaşımı
Fatih Selçukbiricik
18:00 - 18:15 Genomik skorların radyoterapide kullanımı
Hilmi Alanyalı
18:15 - 18:30 İmplant ile meme onarımında sonuçları nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
Akın Yücel
18:30 - 18:45 Tartışma / Sorular


14 OCAK 2024 PAZAR


SALON A09:00 - 10:00 Moderatör: Ayşenur Oktay Alfatlı

Post RSNA: İzlenimler, Yenilikler
Filiz Çelebi

Post EUSOBI: izlenimler, Yenilikler
Nermin Tunçbilek

Görüntüsel biyobelirleyiciler: tümörün anatomik menşei önemli
Zafer Akşit
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 12:30 Olgular Üzerinden Meme Kanseri Hastalarında Multidisipliner Yaklaşım

Olgu 1: Radyoloji Olgusu
Moderatör: Erkin Arıbal
Tartışmacılar:
Meriç Şengöz, Pınar Balcı, Vefa Veliyeva, Bülent Saçak, Umut Altunoğlu, Nilgün Kapucuoğlu, Sernaz Topaloğlu

Olgu 2: Genel Cerrahi olgusu
Moderatör: Atakan Sezer
Tartışmacılar:
Senem Alanyalı, Ahmet Bilici, Şükrü Yazar, Şebnem Örgüç Fatma Tokat, Ece Dilege, Ahmet Yeşilyurt, Neslihan Cabioğlu

Olgu 3: Medikal Onkoloji olgusu
Moderatör: Taner Korkmaz
Tartışmacılar:
Özlem Er, Cem Yılmaz, Evrim Tezcanlı, Şennur İlvan, İnci Kızıldağ Yırgın, Selahattin Özmen

Olgu 4: Radyasyon Onkolojisi
Moderatör: Gül Alço
Tartışmacılar:
Merdan Fayda, Hagigat Valiyeva, Zerrin Calay, Ravza Yılmaz, Necdet Üskent, Erdem Güven, Umut Altunoğlu

Olgu 5: Plastik Cerrahi Olgusu
Moderatör: Burcu Celet Özden
Tartışmacılar:
Didem Çolpan Öksüz, Handan Kaya, Abdullah İğci, Nur Soylu Boy, Şahin Laçin, Semih Bağhaki
12:30 - 12:45 KAPANIŞ
12:45 ÖĞLE YEMEĞİ


KAYIT BİLGİLERİ


Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı doktorlara yönelik bir toplantıdır.

Kayıt Ücreti
Uzman Hekim ve Firma Temsilcisi: 4000 TL+Kdv (%20) 4800 TL

Asistan: ÜCRETSİZ, (Bakanlık sistemine giriş yapılacaktır.)

Toplantımıza katılmak isteyen kişilerin, organizasyonun sağlıklı yürüyebilmesi için ödeme yapıldıktan sonra, kayıt yaptırmalarını önemle rica ederiz.

Kayıt için; mkyy@humanitasmice.com adresine "Ödeme Dekont, İsim-Soyisim, Tc, Kurum ve Telefon Numarası" yazacak şekilde mail gönderilmesi yeterlidir.

Konaklama ve transfer bütçeleri için kongre organizasyon sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.Kayıt ücretlerinin kongre organizasyon sekreteryası HUMANITAS MICE hesabına yatırılması gerekmektedir.

Humanitas MICE Hesap Bilgileri
Banka Adı : Garanti Bankası Elmadağ Şubesi (234)
Hesap Adı : Humanitas Turizm
TL Hesap No : 6297698 - TR52 0006 2000 2340 0006 2976 98GENEL BİLGİLER


Toplantı Tarihi: 13-14 Ocak 2024
Toplantı Yeri: Radisson Blu Hotel, Şişli İstanbul
Web Site: http://www.radissonblu.com/hotel-istanbul-sisli
Adres: 19 Mayıs Cad. No:2 Şişli 34360 Istanbul
Telefon: +90 212 375 00 00BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderimi

Toplantımıza poster bildiri sunmak isteyen katılımcılarımızın, bildirilerini en geç 15 Aralık 2023 tarihine kadar mkyy@humanitasmice.com adresine göndermelerini rica ederiz.


SOSYAL MEDYA

İLETİŞİM BİLGİLERİ


   Murat Aslandağ
  +90 533 257 04 45    
   mkyy@humanitasmice.com
   www.humanitasmice.com