GEÇMİŞ TOPLANTILAR
 • MEME KANSERİNDE
  YENİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİM TOPLANTISI

 • MEME KANSERİNDE
  YENİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİM TOPLANTISI

 • MEME KANSERİNDE
  YENİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİM TOPLANTISI

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Her yıl düzenlenmekte olan kongreler ve sempozyumlar göstermektedir ki, meme kanserinin tanısında, tedavisinde ve takiplerinde sürekli güncellemeler yapmak gerekmektedir.


Meme kanserinin artık tek tip bir hastalık olmadığını biliyoruz. Böyle bir hastalıkta, kişiye özel yaklaşımların gerekliliği konusunda tartışmak, yapılmakta olanları ve yapılması gerekenleri değerlendirmek ve bilgilerimizi tazelemek için 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlemekte olduğumuz Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2019’a hepinizi davet etmekten onur duyarız.


Bu toplantıda, 2019‘un ilk günlerinde, bir önceki yılın gelişmeleri eşliğinde meme kanseri tüm yönleriyle irdelenecektir. Risk faktörleri, prognostik ve prediktif faktörler, radyolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışılacağı konuların yanı sıra, hızla gelişmekte olan görüntüleme ve onkoplastik cerrahi konusunda da oturumlar düzenlenecektir. Olgu tartışmaları eşliğinde yenilikler tartışılacaktır.


Meme kanserinin değişen yüzünü birlikte tartışmak için hepinizi, Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu güzel toplantıya bekliyoruz.Düzenleme kurulu adına,
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
Prof. Dr. Başak Oyan Uluç

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

 • Nil Molinas Mandel
 • Başak Oyan Uluç

ONURSAL BAŞKAN

 • Hilal Ünal

2018 SAN ANTONIO MEME KANSERİ ÖZET TOPLANTISI BAŞKANLARI

 • Nil Molinas Mandel
 • Başak Oyan Uluç

MEME RADYOLOJİSİ KURSU BAŞKANI

 • Gül Esen İçten
 • Levent Çelik

ONKOPLASTİK CERRAHİ OTURUM BAŞKANLARI

 • Akın Yücel
 • Burcu Celet Özden

DÜZENLEME KURULU

 • Akın Yücel
 • Başak Oyan Uluç
 • Cihan Uras
 • Erkin Arıbal
 • Gökhan Demir
 • Gül Esen İçten
 • Levent Çelik
 • Nil Molinas Mandel
 • Nuran Beşe
 • Şükrü Yazar

PROGRAM


12 OCAK 2019 CUMARTESİ | SALON A

Salon A
08:00 - 09:00 Kayıt ve Kahvaltı
09:00 - 09:15 Açılış
Nil Molinas Mandel, Başak Oyan Uluç, Hilal Ünal
09.15 - 16.15 2018 SAN ANTONIO MEME KANSERİ ÖZET TOPLANTISI
Başkanlar: Nil Molinas Mandel, Başak Oyan Uluç
09.15 - 09.30 2018 San Antonio Meme Kanseri Özet Toplantısı Açılışı
Nil Molinas Mandel
09.30 - 11.00 1. OTURUM
Moderatörler: Cihan Uras, Erhan Gökmen

- Cerrahi
Neslihan Cabioğlu
- Radyoterapi
Nuran Beşe
- Risk faktörleri, prevansiyon, yan etki yönetimi
Kerim Kaban
Tartışma/Sorular
11.00 - 11.30 KAHVE ARASI
11.30 - 13.00 2. OTURUM
Moderatörler: Vahit Özmen, Handan Onur

- Clinical utility of multigene signatures in adjuvant treatment decision
Nick Tsoulos
- Adjuvan sistemik tedavi (kemoterapi, anti-HER2, diğer)
Başak Oyan Uluç
- Adjuvan hormonal tedavi ve erken evrede prognostik faktörler
Adnan Aydıner
Tartışma/Sorular
13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 16.00 3. OTURUM
Moderatörler: Gökhan Demir, İdris Yücel

- Neoadjuvan tedavi
Yeşim Eralp
- Metastatik hastalık tedavisinde yenilikler
Gül Başaran
- Tümör biyolojisi, kemoterapi ve endokrin direnci
Mutlu Doğan
- Tedavi yan etkilerinin önlenmesi ve yönetimi
Özlem Sönmez
Tartışma/Sorular
16.00 - 16.15 2018 San Antonio Meme Kanseri Özet Toplantısı Kapanışı
Başak Oyan Uluç
16.15 - 16.30 KAHVE ARASI
16.30 - 18.00

12 OCAK 2019 CUMARTESİ | SALON B

Salon B
11.30 - 13.00 1. OTURUM
Tarama
Oturum Başkanları: Gül Esen, Levent Çelik
- Mamografi / tomosentez / US / MRG ile tarama: hangisi, kime, neden?
Erkin Arıbal
- Overdiagnosis: önemli mi?
Füsun Taşkın
- Zor olgu örnekleri
Ayşenur Oktay, Gülden Acunaş
Tartışma
13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 16.00 2. OTURUM
Fuji Uydu Sempozyum
Oturum Başkanı: Levent Çelik
- DBT and CEDM: a future scenario
Anna Russo
Özellikli Durumlar
Oturum Başkanları: Pınar Balcı, Erkin Arıbal
- Gebelik ve emzirme döneminde memenin görüntülenmesi
Pınar Balcı
- Çocuk ve adelosanlarda görülebilecek meme hastalıkları
Ayşenur Oktay
- İmplant komplikasyonları
Levent Çelik
Tartışma
16.00 - 16.15 Akılcı İlaç Kullanımı
Yasemin Bölükbaşı
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI
16.30 - 18.30 3. OTURUM
Duktal Karsinoma İn Situ
Oturum Başkanları: Sıtkı Tuzlalı, Hasan Karanlık
- Radyolojik bulgular
Serap Gültekin
- Biyopsi yöntemleri ve underdiagnosis
Gül Esen
Panel:Olgularla multidisipliner iletişimin önemi
Sıtkı Tuzlalı, Hasan Karanlık, Pınar Balcı, Serap Gültekin

12 OCAK 2019 CUMARTESİ | SALON C

Salon C
09.30 - 11.00 KEYNOTE LECTURE I:
Moderatörler: İsmail Kuran, Burcu Çelet Özden
- Breast cancer treatment: Where we are today? The multidisciplinary team approach.
Uros AHCAN
1. OTURUM
ONKOPLASTİK CERRAHİ

Moderatörler: Erdem Güven, Ali İlker Filiz
- Level 1-2 onkoplastide günü kurtaracak 5 yöntem
Cem YILMAZ
- Onkoplastik meme cerrahisinde komplikasyonlar ve çözüm önerileri
Hasan KARANLIK
- Plastik cerrah gözüyle terapötik redüksiyon mamaplasti
İsmail KURAN
- MKC sonrası radyolojik takip; farklı yöntemlerin getirdiği takip güçlükleri
Levent ÇELİK
- Onkoplastik cerrahide geri ödeme; sigorta şirketlerinin bilmesi gerekenler, provizyon ve faturalandırma
Cem YILMAZ
11.00 - 11.30 KAHVE ARASI
11.30 - 13.00 2. OTURUM
BI-ALCL PANELİ (Meme implantı ile ilişkili anaplastik large cell lenfoma)
Moderatörler: Selahattin Özmen, Çiğdem Ünal Gülmeden
- İmplant çeşitleri ve implant teknolojisindeki gelişmeler
Selahattin ÖZMEN
- ALCL ve Protezlerle ilişkisi
Sühan AYHAN
- ALCL awareness in Europe.. Has it any effect on my daily practice?
Uros AHCAN
- Türkiye’deki ALCL gerçekliği? TPRECD olarak neler yaptık? Hasta bilgilendirme ve takip stratejileri
Akın YÜCEL
- Patolog gözüyle ALCL; tanı için gerekenler
Sıtkı TUZLALI
- İzleyici Katılımlı Yuvarlak Masa Tartışması
13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 16.00 3. OTURUM
İMPLANT İLE ONARIM
Moderatörler: Akın Yücel, Neslihan Cabıoğlu
- Nipple sparing mastektomide güncel yaklaşım
Mustafa TÜKENMEZ
- Subpektoral implant ile onarımlar
Şükrü YAZAR
- Dual plan onarımlar ; biolojik ADM mi sentetik mesh mi, hiçbiri yoksa bile dual plan yapılabilir mi?
Serhan TUNCER
- Prepektoral onarımlar – öncü uygulamalar, uzun dönem sonuçlar
Mehmet ALPER
- Prepektoral onarımda ne değişti? Yenilikler, teknik detaylar
Burcu ÇELET ÖZDEN
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI
16.30 - 18.30 4. OTURUM
ADJUVAN TEDAVİLER ve MEME ONARIMI

Moderatörler: Şükrü Yazar, Cem Yılmaz
- Neoadjuvan sonrası bizi nasıl bir hasta bekliyor? Eş zamanlı onarımda dikkat edilecek noktalar
Gül BAŞARAN
- Prostetik onarım ve radyoterapi- radyasyon onkologu ne ister?
Gül ALÇO
- Eş zamanlı onarım ve radyoterapi: Plastik cerrah olarak sonuçları etkileyebilir miyiz?
Burcu ÇELET ÖZDEN
- Neoadjuvan RT ve eş zamanlı onarım
Petek ERPOLAT
- Eş zamanlı meme onarımı sonrası fizyoterapi
Mine ŞİMŞEK
- Kemoterapi, cerrahi, RT sürecinde atladığımız nokta; destekleyici beslenme
Dilşad BAŞ

13 OCAK 2019 PAZAR | SALON A

Salon A
09.00 - 10.00 RSNA 2018’in ardından klinisyenler ve radyologlar için radyolojide yenilikler
Erkin Arıbal, Füsun Taşkın
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI
10.30 - 12.30 Olgular Üzerinden Meme Kanseri Hastalarında Multidisipliner Yaklaşım
Olgu1: Genel Cerrahi olgusu

Moderatör: Cihan Uras
Tartışmacılar: Füsun Taşkın, Zerrin Calay, Taner Korkmaz, Atakan Sezer, Ayşe Yıldırım Altınok
Olgu2: Medikal Onkoloji olgusu
Moderatör: Gökhan Demir
Tartışmacılar: Sıtkı Tuzlalı, Yasemin Bölükbaşı, Necati Özen, Fatih Selçuk Biricik
Olgu3: Radyasyon Onkolojisi
Moderatör: Nuran Beşe
Tartışmacılar: Gül Alço, Cem Yılmaz, Fatma Tokat, Necdet Üskent
Olgu4: Plastik Cerrahi Olgusu
Moderatör: Akın Yücel
Tartışmacılar: Burcu Celet Özden, Levent Çelik, Hasan Karanlık, Leyla Özer, Merdan Fayda
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13 OCAK 2019 PAZAR | SALON C

Salon C
09.00 - 10.00 ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİ EĞİTİMİ
Moderatör: Bahadır Güllüoğlu, Billur Sezgin
- Postgraduate training in breast oncoplastic surgery. Whom to train? Where to train? How to train? The Ljubljana approach.
Uros AHCAN
YUVARLAK MASA:
- Türkiye’de onkoplastik meme cerrahisi eğitimi; gelecek nasıl şekillenecek?
Bahadır GÜLLÜOĞLU, Sühan AYHAN, Cem YILMAZ, Bülent SAÇAK
10.30 - 12.30 5. OTURUM
OTOLOG DOKULARLA MEME ONARIMI
Moderatörler: Mehmet Bayramiçli, Sinem Çileoğlu
- Meme rekonstrüksiyonunda otojen-nonotojen seçeneklerin kişisel tercihi etkileyen farkları
Mehmet BAYRAMİÇLİ
- Microsurgical breast reconstruction in private setting; fact or fiction?
Uros AHCAN
- Üniversite hastanesinde mikrocerrahi meme onarımı
Bülent SAÇAK
- Latissimus dorsi flebi ile meme onarımı
Özay ÖZKAYA
- Yağ grefti uygulamaları; Klasik yöntem vs kök hücreden zengin enjeksiyon
Serhan Tuncer
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ

KAYIT BİLGİLERİ


  Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı doktorlara yönelik bir toplantıdır, katılım ücretsizdir.

  Toplantımıza katılmak isteyen kişilerin, organizasyonun sağlıklı yürüyebilmesi için önceden kayıt yaptırmalarını önemle rica ederiz.

  Kayıt için mkyy@humanitasmice.com adresine “İsim-Soyisim, Kurum ve telefon numarası” yazacak şekilde mail gönderilmesi yeterlidir.GENEL BİLGİLER

Toplantı Tarihi    : 12-13 Ocak 2019
Toplantı Yeri       : Fairmont Quasar Hotel İstanbul
Web Site             : http://www.fairmont.com/istanbul/
Adres                  : Büyükdere Caddesi, 76 B, Mecidiyeköy / İstanbul
Telefon               : +90 (212) 403 85 00

Bildiri Gönderimi

Toplantımıza poster bildiri sunmak isteyen katılımcılarımızın, bildirilerini en geç 14 Aralık 2018 tarihine kadar mkyy@humanitasmice.com adresine göndermelerini rica ederiz.

GEÇMİŞ TOPLANTILAR

GALERİ

SOSYAL MEDYA

İLETİŞİM BİLGİLERİ


   Cumhuriyet Cad. No:105/7 Elmadağ - İstanbul
  +90(212) 247 2949        +90(212) 247 4257
   mkyy@humanitasmice.com
   www.humanitasmice.com